Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.07.2020 г.

покана-30.07.2020 г.