Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.06.2020 г.

Покана – 25.06.2020 г.