Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.05.2020 г.

покана ОбС 28.05.2020