Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Докладна записка

Мотиви

Проект на наредба

Приложение № 2

Доклад за въздействието на наредбата

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мездра и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В