Протокол от заседание на Председателски Съвет на ОбС на 23.04.2020 г.

протокол