Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 09.04.2020 год.

Покана за заседание на 09.04.2020г.