Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.02.2020 год.

Покана за заседание – 27.02.2020