Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „МБАЛ Мездра” ЕООД