Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.01.2020 год.

Покана за заседание на ОбС 30.01.2020г