Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 12.12.2019г.

Покана за заседание на ОбС 12.12.2019г