Откриване на процедура за определяне на един съдебен заседател за Районен съд Мездра с мандат 2020-2024 г.

Процедура за избор на съдебен заседател за Районен съд Мездра

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3