ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с изработване и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023.

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

във връзка с изработване и приемане на Правилник

за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023.

http://obs.mezdra.bg/?p=1767

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА, Общински съвет – Мездра уведомява обществеността, граждани, юридически лица и всички заинтересовани за организиране на обществена консултация във връзка с изработване и приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Мездра, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за Мандат 2019-2023 г.

Обществената консултация ще се проведе на 05.12.2019 г., /четвъртък/ от 14.00 ч., малката заседателна зала на община Мездра, ет. 4.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obsmezdra@mail.bg или подавани в писмен вид в деловодството на ОбС Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 4 всеки работен ден до 05.12.2019 г. .

С уважение,

Яна Нинова

Председател на Общински съвет Мездра