Проект на на Актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

Проект на на Актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра

Мотиви към проект на на Актуализирана Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мездра