Прoeкт на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Докладна записка

Мотиви

Проект

Справка за постъпили становища, мнения и възражения, 18.04.2019 г.