Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра

Мотиви за изменение и допълнение