ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА