ПРОЕКТ на актуализираните правила на Програма „Малки местни инициативи – Мездра“ 25.05.2018 г.

ПРОЕКТ! Правила по Програма „Малки местни инициативи – Мездра“