ПРОЕКТ! Правилник за измениение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – 25.05.2018 г.

Проект на Правилник за ИД на ПОДОбСНКВОбА