Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 13.11.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.4,  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с Докладна записка с Вх. № 1760/12.11.2018г. от Кмета на община Мездра

С В И К В Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 19.10.2018г.

П О К А Н А

Във връзка с чл. 45, ал. 7, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.09.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 11.09.2018 г. по искане на 1/3 от общинските съветници

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.08.2018г.

П О К А Н А

на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.9, ал.1, т.1 и чл.11, ал.1, т.1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

на заседание Виж цялата публикация

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2017г.

П О К А Н А

за

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА ЗА 2017 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 42, от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности Виж цялата публикация

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 01.01 – 30.06.2018г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.7 от ПОДОбСНКВОбА

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.07.2018 г.

П О К А Н А

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.06.2018 г.

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В Виж цялата публикация

Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 06.06.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1  и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и Виж цялата публикация