Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.02.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Виж цялата публикация

Отчет за дейността на Общински съвет- Мездра и неговите комисии през второто шестмесечие на 2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Мездра и неговите комисии за второто шестмесечие на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.01.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската Виж цялата публикация

Виж цялата публикация

Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 12.01.2018 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.12.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 14.12.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.11.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Виж цялата публикация

Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

Проект на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Виж цялата публикация

До Цанко Цанев – кмет на с. Зверино

Отговор на Яна Нинова – председател на ОбС – Мездра относно докладна записка от Цанко Цанев – кмет на Виж цялата публикация