Отчет за дейността на Общински съвет – Мездра и неговите комисии за периода 01.01. 2017 – 30.06.2017 г.

Отчет за дейността на ОбС – Мездра 01.01.2017г. Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 20.07.2017 г.

ДО

г-н/г-жа …………………………………………..

(Общински съветник)

П О К А Н А

на основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 ал. 1 т. 1 и чл. 11 ал. 1 т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.06.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 29.06.2017 година (четвъртък) от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Годишен отчет на изпълнението на бюджета на община Мездра за 2016 г.
Годишен Виж цялата публикация

Покана за извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 19.06.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 т. 1 и чл. 47, ал. 2 от ПОДОбСНКВОбА насрочвам извънредно заседание на Общински съвет – Мездра на 19.06.2017 година /понеделник/ от 18:00 часа в заседателната зала на Виж цялата публикация

Заповед на Областен управител и предложение на РП – Мездра във връзка с Решение 336

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.05.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 25.05.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.04.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 27.04.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане План за работата на Общински съвет – Мездра Виж цялата публикация

Поздравителен адрес по случай 70 години Фолклорен танцов ансамбъл Мездра

До

Ръководството и членовете

на

Фолклорен танцов ансамбъл

„Мездра“

Поздравителен адрес

Уважаеми г-н Аспарухов,

уважаеми бивши и настоящи танцьори,

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя от свое име и от името на общинските съветници в Общински съвет Мездра по случай 70-годишнината от основаването на Фолклорен Ансамбъл „Мездра“.

Позволете ми да Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.03.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 30.03.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, Виж цялата публикация

Поздравителен адрес

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

До

САМОДЕЙНИТЕ СЪСТАВИ

ПРИ НЧ „ПРОСВЕТА – 1925”

гр. МЕЗДРА

Приемете поздравления от мен  и общинските съветници в  Общински съвет Мездра по случай 1-ви март – Деня на художествената самодейност – празник, обединяващ хората с различни професии и социален статус, възраст и пол, но всички водени от любов към традиционното и съвременно изкуство!Няма Виж цялата публикация