Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.05.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 25.05.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на Общинска програма за оптимизация на училищната Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.04.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 27.04.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в заседателната зала на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане План за работата на Общински съвет – Мездра Виж цялата публикация

Поздравителен адрес по случай 70 години Фолклорен танцов ансамбъл Мездра

До

Ръководството и членовете

на

Фолклорен танцов ансамбъл

„Мездра“

Поздравителен адрес

Уважаеми г-н Аспарухов,

уважаеми бивши и настоящи танцьори,

За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя от свое име и от името на общинските съветници в Общински съвет Мездра по случай 70-годишнината от основаването на Фолклорен Ансамбъл „Мездра“.

Позволете ми да Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 30.03.2017 г.

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 30.03.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, Виж цялата публикация

Поздравителен адрес

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

До

САМОДЕЙНИТЕ СЪСТАВИ

ПРИ НЧ „ПРОСВЕТА – 1925”

гр. МЕЗДРА

Приемете поздравления от мен  и общинските съветници в  Общински съвет Мездра по случай 1-ви март – Деня на художествената самодейност – празник, обединяващ хората с различни професии и социален статус, възраст и пол, но всички водени от любов към традиционното и съвременно изкуство!Няма Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2017 г. (вторник)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67, е –mail:  obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 28.02.2017 година /вторник/ от 16,00 часа в салона Виж цялата публикация

Общинска програма „Малки местни инициативи – Мездра 2017″

ПРОЕКТ!!!

УСЛОВИЯ, РЕД , КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА ЗА  КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА „МАЛКИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ – МЕЗДРА 2017″

Такава програма стартира в община Мездра за първи път тази година. Идеята и е да бъде активирано гражданското общество да взема активно участие в местното самоуправление. Тази общинска програма е  насочена към Виж цялата публикация

ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Общински

съвет, неговите комисии и взаимодействието

му с Общинската администрация

Община Мездра

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Настоящият правилник урежда въпросите свързани с организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Виж цялата публикация

О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА от 30.06.2016 г. до 31.12.2016 г.

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕЗДРА

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

от 30. 06. 2016 г. до 31. 12. 2016 г.

1. Основание

Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление се осъществява съгласно „Конституцията на Република България”, „Закон за местното самоуправление и местната администрация”, „Правилника за организацията и дейността на Общински Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2017 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –МЕЗДРА

Мездра 3100, ул.“Христо Ботев“ 27, тел факс: 0910/9-23-67,

е –mail: obsmezdra@mail.bg; http://www.mezdra.bg

ДО

г-н/г-жа ……………………………….…

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. от ЗМСМА насрочвам заседание на Общински съвет – Мездра на 26.01.2017 година /четвъртък/ от 16,00 часа в салона на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Приемане Виж цялата публикация