Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.03.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.02.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.01.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Виж цялата публикация

Уведомление относно Покана за заседание на ОбС

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 18.01.2021 г.

Покана за заседание Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 22.12.2020 г.

Покана за заседание Виж цялата публикация

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурс за управител на „Мездра-Автотранспорт-2003″ ЕООД

Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.11.2020 г.

Виж цялата публикация

Проект на Наредба създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра

Проект на Наредба създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на община Мездра

Мотиви към Проект на Наредба за създаването, управлението и контрола на общинските предприятия на Виж цялата публикация

З А П О В Е Д № 710/02.11.2020 ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003“ ЕООД

Заповед № 710/02.10.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА Виж цялата публикация