Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 26.08.2021 г.

Покана за заседание на ОбС Виж цялата публикация

Отчет за дейността на ОбС Мездра и неговите комисии за периода от 01.01-30.06.2021 г..

Отчет за дейността на ОбС за периода Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 29.07.2021 г.

Покана за заседание на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 24.06.2021 г.

Покана за заседание на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 27.05.2021 г.

Покана за заседание Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.04.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.03.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 25.02.2021 г.

Покана за заседание на ОбС на Виж цялата публикация

Покана за заседание на Общински съвет – Мездра на 28.01.2021 г.

Покана за заседание на Общински съвет Виж цялата публикация

Уведомление относно Покана за заседание на ОбС

Виж цялата публикация